Náš závazek pro životní prostředí

Ekologický závazek

Společnost Silvadec využívá technologii, která spočívá v recyklaci dřevěné stěpky a pilin k výrobě obkladových plotových a terasových prken z kompozitního dřeva odolných vůči hnilobě, odolných vůči UV, určených k vnějšímu použití.

Jedná se o ekologické kompozitní dřevo, složené ze dvou třetin dřevěné moučky a jedné třetiny polyetylenu o vysoké hustotě (HDPE).

Silvadec nabízí výrobky s vlastnostmi podobnými jaké mají exotická dřeva v naději, že sníží vliv komercializace těchto dřevin na masivní odlesňování a že přispěje vlastní měrou k záchraně tropických pralesů.

Tento materiál odpovídá očekáváním zákazníků, kteří vždy žádají výrobky snadné k použití, trvanlivé, nenáročné na údržbu a šetrné k životnímu prostředí. Je ideální k venkovnímu použití.

Výroba ekologicky odpovědného dřeva

Silvadec je prvním francouzským výrobcem kompozitního dřeva s certifikátem PEFC. Tato evropská známka zaručuje spotřebitelům, že dřevo či výrobky na bázi dřeva s touto známkou pocházejí z lesů pěstovaných podle zásad udržitelného rozvoje.

Čistý výrobek:dgaln_a__couleur-web

  • Neuvolňuje žádný toxický produkt (bez formaldehydů či PVC).
  • Neobsahuje těžké kovy.
  • Má velmi slabé emise těkavých organických látek: třída A+.
  • Je trvanlivý a nevyžaduje žádné ošetření.

Certifikace ISO14001 a podpora ADEME

Výrobní závod je označen I.C.P.E (provoz posuzovaný z hlediska ochrany životního prostředí) a splňuje přísné normy pro životní prostředí. Závazek společnosti Silvadec jde ještě dále v souvislosti se získáním certifikace ISO 14001 v roce 2014. Norma ISO 14001 se odkazuje na základní předpisy země, a je tedy ve Francii zvláště náročná. Tímto přísným a dobrovolným postupem společnost Silvadec vykazuje svou vůli bojovat proti Greenwashingu a zaručuje věrohodnost vlastních ekologických závazků.

Společnost Silvadec uskutečňuje ekologicky odpovědnou politiku, která se snaží snižovat dopad na životní prostředí v rámci procesu neustálého zlepšování.

Politiku ochrany životního prostředí společnosti Silvadec podporuje ADEME, Agentura pro životní prostředí a nakládání s energií, která uznala kompozitní dřevo odolné vůči hnilobě Silvadec® jako skvělou alternativu k použití exotického dřeva, přispívající ke snížení masivního odlesňování.

Joint-venture C2J ve službách udržitelného rozvoje

Spoleènost C2J byla založena v roce 2014 v podobì joint-venture na základì partnerství se spoleèností Josso, nejvýznamnìjší bretaòskou pilou, která sídlí v blízkosti spoleènosti Silvadeclogoc2j-web. Jejím cílem je recyklace vedlejších produktů pily (dřevěné štěpky a pilin) na dřevěnou moučku k výrobě kompozitních prken Silvadec. Spoleènost Silvadec posiluje své hospodáøské, ekologické i spoleèenské investice prostøednictvím spoleènosti C2J a zapojuje se do výrazné úèasti na udržitelném rozvoji.

Výhody této vertikální integrace

    • Ovládání zásobování v zájmu zajištění zvyšování objemu a kvality
    • Vytvoření krátkého okruhu v zájmu snižování uhlíkové stopy
    • Posílení místního hospodářství díky vytvoření 8 pracovních míst

Zvýšením ekonomických, ekologických a sociálních investic prostřednictvím C2J se společnost Silvadec zapojuje do procesu udržitelného rozvoje.

Historie

2018: Certifikace ISO 14001 – verze 2015

2018 až 2019 – Spuštění souboru EPD: Formulář environmentální a hygienické deklarace.

2018 – vítěz inovační trofeje pro systém Éco-Box – mezinárodní dřevěné křižovatky.

2017 – Získání certifikátu SGBC (Singapur Green Building Certificate).

2016: Spuštění programu Eco-Box by Silvadec. Cena ORPLAST: Objectif Recyclage Plastiques (Cíl recyklace plastů): Silvadec je odměněn ADEME a ministerstvem životního prostředí, energie a moře za své zapojení do rozsáhlých projektů spojených se zapojením recyklovaného polyetylénu do výrobního procesu, v rámci kruhové ekonomiky a ochrany zdrojů.

2014: – Zavedení systému managementu životního prostředí prostřednictvím normy ISO 14001. 1. Nezávislý výrobce kompozitního dřeva s certifikátem ISO 14001 v Evropě.

– Zavedení programu recyklace Silvabiobag.
– Založení C2J.

2013: 1. získání značky životního prostředí GREENLABEL, velmi uznávaná při exportu.

2011: Certifikace PEFC – Silvadec, 1. výrobce kompozitního dřeva v Evropě s certifikátem PEFC.

2008: Hodnocení uhlíkové stopy a analýza cyklu životnosti výrobku.

2005: Cena „udržitelný rozvoj“. Zlatá trofej za Ekologické výrobky a kroky pro životní prostředí profesionálů v oblasti zahrad.

2004: 1. pracoviště HQE (Vysoká ekologická kvalita). Škola přírody a člověka „Nicolas Hulot“

2001: Zrod Forexia®, kompozitního dřeva Silvadec®️ – 100 % recyklovatelného, výrobky podporovaného ADEME .