PŘÍBĚH KOMPOZITNÍHO DŘEVA

Kompozitní dřevo je materiál tvořený dřevěným vláknem a umělou hmotou. Neexistuje jedno kompozitní dřevo, ale kompozitní dřeva. Ve skutečnosti každý výrobce má vlastní složení a kvalita kompozitního dřeva se liší podle výrobce. Kompozitní dřevo má četné výhody pro životní prostředí, je to produkt vyráběný z recyklovaných dřevěných pilin a hoblin a je donekonečna recyklovatelné.

Trh s kompozitním dřevem zažívá v Evropě velký rozmach a tento produkt se stále vyvíjí.

Příběh kompozitního dřeva

Autorství kompozitního dřeva v jeho moderní formě je kontroverzním tématem. Někteří si myslí, že se zrodilo s Nichibori Sadao v roce 1975. Nicméně nelze najít příslušné patenty. Jiní ukazují, že se zrodilo v roce 1985 s patentem Clextral.

Nicméně spojení dřeva a polymeru není novým vynálezem.

Ve skutečnosti začátkem XX. století se objevují kompozitní materiály tvrditelné teplem. Jde zejména o bakelit. Byl vyvinut v letech 1907 až 1909 a byl jedním z prvních polymerů. Ve 20. letech se do bakelitu přimíchává dřevěná moučka, tento materiál bude základem pro objev kompozitního dřeva. Používá se v odvětví automobilového průmyslu.

Na základě tohoto materiálu se nadále zlepšuje kompatibilita buničitých plniv s polymerovou matricí použitím vazebních činidel.

Zlepšování vlastností kompozitního dřeva pokračuje s používáním plastů, jako je polyetylén, polypropylén, polyvinylchlorid (PVC), akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Až s patentem Clextral, podaným dne 24. dubna 1985 a nazvaným „ výrobní postup kompozitního produktu tvořeného směsí buničinových částic a termoplastické vazby“ se rodí kompozitní dřevo, jak je známe, a nikoli s Nishibori Sadao v roce 1975, jak tvrdí některé zdroje. Tento patent patří vynálezci Pierre Duperrierovi. Následně byl tento patent použit v Itálii s patentem ICMA, zvaným „patent Woodstock“ v roce 1992. Kompozitní dřevo, navržené jako alternativa dřevin exotických lesů ohrožených odlesňováním, je ekologický materiál tvořený dřevěným vláknem a umělými pryskyřicemi, jako je polypropylén, polyetylén nebo PVC, vzniklých při recyklaci.

Následně patent ICMA překonal Atlantik a byl využíván v USA společnostmi, jako jsou American Woodstock, Timbrex a Advanced Chemical Environmental Technologies (A.E.R.T), které pomocí extruze vyráběly prvky z kompozitního dřeva koncem 80. let.

V tomto desetiletí začala společnost American Woodstock, která je nyní součástí Lear Corporation v Sheboygan ve Wisconsinu, vyrábět interiéry automobilů z kompozitního dřeva pomocí italské technologie extruze. Bylo to jedno z prvních velkých použití technologie kompozitního dřeva v USA.

Léta 1990-2000: rozkvět amerického trhu

Počátkem 90. let společnost A.E.R.T a podnik Mobil Chemical Company, který se později změní na Trex, začaly extrudovat kompozitní výrobky tvořené přibližně 50 % dřevěného vlákna a 50 % polyetylénu. Jednalo se převážně o plná terasová prkna. Přibližně ve stejnou dobu začíná společnost Andersen Corporation vyrábět produkty z kompozitního dřeva na bázi PVC, jako profily dveří nebo okenní rámy.

Během 90. let zaznamenal trh kompozitního dřeva rozkvět v USA a značný a nepřetržitý rozvoj (50 000 tun vyrobených roku 1992 oproti 300 000 tun v roce 2000 a 1 milionu tun v roce 2010).

Vzniká konkurence a my přihlížíme skutečným technologickým pokrokům. Americká konstrukční kancelář Strandex vytváří v roce 1994 jedinečné patentované složení, které poskytuje koncovým výrobkům četné výhody: přirozenou odolnost vůči biologickým vlivům a vlhkosti, stálé barvy, minimální údržbu, snadnou a rychlou instalaci, absence třísek, odolnost vůči hnilobě a dobrou ochranu vůči uklouznutí.

Můžeme rovněž zmínit rozvoj technologie EinWood (TM) v roce 1992 japonským podnikem EIN Engineering. Podnik vlastní několik patentů a tato technologie je oblíbená hlavně v jižní Asii, a to v Číně, Japonsku a Malajsii.

Tato dekáda je v oboru kompozitního dřeva poznamenána především severoamerickými patenty podanými společností AERT v roce 1992, společností Strandex Corporation v roce 1994, společností Andersen Corporation v roce 1996, společnostmi Trex a Crane v roce 1998, a opět společností Crane a společností Nexwood v roce 1999.

Všechny tyto patenty umožnily zlepšení mechanických vlastností kompozitního dřeva a zlepšení kompatibility plniva s polymerovou matricí díky použití lepších vazebních činidel.

Léta 2000-2015: Rozkvět evropského trhu

Společnost Silvadec®, založená roku 2001 ve Francii, je prvním podnikem v Evropě vyrábějícím kompozitní dřevo. Spoluzakladatelé, Bénédicte Jézéquel a Philippe Crez, se obrátili na přední severoamerickou společnost s cílem vývoje zvláštního složení kompozitního dřeva s většinovým podílem dřevěné moučky a vytvoření kompozitního dřeva Silvadec®, které je patentovaným výrobkem.

Slovo ředitelky
„V nadšení z podnikatelského dobrodružství jsme v roce 2001 založili Silvadec a uvedli na evropský trh nový výrobek, kompozitní dřevo Silvadec®. Vsadili jsme na inovace a dobývání nových trhů a jsme velmi hrdí, že se naše společnost stala evropským lídrem v oboru kompozitního dřeva.  Jsme si vědomi velkých ekologických výzev naší doby, a jsme proto zapojeni do aktivní politiky snižování našeho dopadu na životní prostředí, potvrzené certifikací ISO 14001, kterou jsme získali v roce 2014. Společnost Silvadec od svého zrodu umožnila vznik více než 80 pracovních míst v Evropě.  Spolu se všemi našimi spolupracovníky jsme stále připraveni, abychom uspokojili naše zákazníky.”

Po roce 2000 vlivem společnosti Silvadec® vzniká a rozvíjí se trh kompozitního dřeva ve Francii a v Evropě. Rozrůzňují se technologie a nabídka výrobků se obohacuje.
Roku 2008 se objevují koextrudované výrobky. Koextruze spočívá v přidání tenké vrstvy polymeru kolem prkna. Prkno i film se extrudují zároveň, aby se získal vícevrstvý výrobek. Tato tenká slupka je ochranným obalem prkna. Nepromokavý povrch prkna je opatřen jakýmsi ochranným lakem.

Výhodou těchto výrobků je stálá barva během pokládky a snadné odstraňování domácích skvrn.

V roce 2008 vznikají také hybridní dřeva (neboli Wood Hybrid Systems -WHS). Tato technologie spočívá ve spojení hliníkového jádra se slupkou z kompozitního dřeva. Díky tomu lze získat lehké profily s dobrou odolností vůči průhybu. Tyto profily jsou určeny zejména k úpravě fasády typu sluneční clony nebo mřížky, nevýhodou je vysoká prodejní cena.

V letech 2010 až 2015 poptávka po kompozitním dřevu roste jak u soukromníků, tak u veřejných instalací, jako jsou letiště, maríny, hotely… Konkurence je čím dál vyšší a na trhu v Evropě se objevuje mnoho výrobců i exportérů.

Výrobci vyvíjejí vlastní řady a rozšiřují použití: vývoj plotů, obkladů, zábradlí a uvedení mnohého dekorativního i funkčního příslušenství, které doplňuje řady výrobků.

V roce 2010 představuje americký trh co do objemu vyrobeného materiálu 1 milion tun, Evropa 200 000 tun a Japonsko 35 000 tun (tj. 3,5 % severoamerického trhu).

Léta 2015-2020

Od roku 2015 se trh stabilizuje a upevňuje se kolem dodavatelů, kteří disponují dostatečnou výrobní kapacitou a zachovávají nejlepší ceny nebo nejvyšší úrovně kvality. Speciální distribuce (velkoobchody specializující se na dřevo, velkoobchody specializující se na stavební materiály a hobby markety) zaujímá 90 % prodejů kompozitního dřeva ve Francii. V těchto okruzích se rozlišuje nabídka asijské provenience za nízkou cenu od kvalitnější severoamerické nebo evropské nabídky).

Existuje i vedlejší nabídka mimo tyto distribuční okruhy (VPC, internetový prodej), která je však zatím okrajová. Nabídka je prchavá, neboť značky se objevují a mizí. Tento způsob uvedení na trh však umožňuje výrobcům a dovozcům, kteří nepřesvědčili distribuci o cenách či kvalitě, prodat své zboží.

Globálně nyní kompozitní dřevo představuje podíl na trhu odpovídající klasickému dřevu v segmentu venkovních úprav.

Sklípkové profily dominují trhu s ploty a obklady, zatímco plné prkno se lépe hodí na terasy.

Trh kompozitního dřeva

Začíná se investovat do jiných oblastí, zejména oblasti nábytku, do kancelářského nábytku vyrobeného z plastu, ale i do oblasti truhlářství díky rozvoji výkonných povrchových úprav.

Poslední oblastí, kterou kompozitní dřevo ještě nedobylo, zůstává oblast stavebnictví. Kompozitní dřevo skutečně nelze použít jako konstrukční prvek, neboť jeho mechanické vlastnosti to neumožňují.

Výrobci se nicméně nevzdávají, že toho v relativně blízké budoucnosti dosáhnou. Severní Amerika zůstává dnes pro tyto výrobky z kompozitního dřeva největším trhem.

Kompozitní dřevo Silvadec®, srdce podniku

Kompozitní dřevo, jak jeho název napovídá, je kompozitním materiálem, to znamená směs nejméně dvou nemísitelných složek, avšak s vysokou penetrační schopností, jejichž vlastnosti se doplňují. Takto vytvořený nový materiál má takové vlastnosti, které samy složky nemají.

V rámci kompozitního dřeva se používá termoplastický polymer, matrice, která se spojí se dřevem (nebo jiným buničitým vláknem, jako jsou rýžové slupky nebo polotovary z výroby papíru), které tvoří plnivo. Spojení polymerové matrice a buničitého plniva se dosahuje díky použití chemických přísad.

Kompozitní dřevo Silvadec® se získává ze směsi jemně mletých dřevěných pilin a/nebo hoblin (2/3 plniva) a polyetylénu s vysokou hustotou.