Silvadec, 1. výrobce kompozitního dřeva

Ověřená technologie kompozitního dřeva made in France

Společnost Silvadec, založená v roce 2001 ve Francii, je první společností zabývající se výrobou kompozitního dřeva v Evropě. Spoluzakladatelé, Bénédicte Jézéquel a Philippe Crez, se obrátili na přední severoamerickou společnost s cílem vývoje zvláštního složení kompozitního dřeva s většinovým podílem dřevěné moučky a vytvoření kompozitního dřeva Silvadec®️, které je patentovaným výrobkem. Mezinárodní poptávka od té doby nepøetržitì roste. V roce 2017 byla založena nìmecká spoleènost Silvadec Deutschland zamìøená na výrobu a prodej výrobkù se znaèkou Silvadec. Cílem je pomoci pøi mezinárodním rozvoji a souèasnì zaruèit stálou a optimální úroveò služeb klientùm a kvality výrobkù.

Jako průkopník výroby kompozitního dřeva společnost Silvadec využívá více než 15 let zkušeností s touto technologie, a více než 25 let odstupu oproti americkému partnerovi.

Díky odbornosti, prvenství a inovacím zaujímá společnost Silvadec pozici lídra ve Francii a v Evropě ve výrobě kompozitního dřeva. Má na svém trhu image referenčního výrobce.

Konečně, společnost Silvadec věnuje zvláštní pozornost kvalitě své suroviny. Proto se spojila s jednou bretaňskou v roce 2014 pilou prostřednictvím joint-venture „C2J“. Zajišťuje tak kvalitu své dřevěné moučky, co do kvality i objemu, což zaručuje optimální ovládání koncového výrobku.

  • Založení v říjnu 2001 v Arzal
  • Výrobní závod o rozloze 4000 m²
  • Výroba 1 milion m² kompozitního dřeva ročně
  • Mezinárodní rozvoj výroby a prodeje znaèky Silvadec prostøednictvím spoleènosti Silvadec Deutschland (Bavorsko – Nìmecko) založené v roce 2017.

Výrobce kompozitního dřeva se známým a uznávaným know-how

Know-how společnosti Silvadec je zásadní na trhu, který se neustále vyvíjí! Díky zvládnutí technologií společnost Silvadec vyvíjí jedinečné ekologické kompozitní dřevo barvené v celém průřezu, které je tvořeno ze směsi dřevěné moučky francouzského původu (2/3) a polyetylenu o vysoké hustotě (1/3).

Její zkušenosti uznávají její zákazníci, lídři v oboru distribuce dřeva a stavebních materiálů, její partneři, kteří ji provázejí v jejím dobrodružství od jejího založení, ale i architektonické kanceláře světového věhlasu.

Tato důvěra se měří a je zřetelná prostřednictvím rozsáhlých národních i mezinárodních architektonických realizací, které jí byly svěřeny.

Záruka trvanlivých výrobků

Silvadec, jako výrobce, se zavazuje u svých zákazníků ke kvalitě tím, že na své terasy a ploty dává záruku 25 let: SILVADEC zaručuje kupujícímu, že po dobu 25 let (obytné použití) a  10 let (komerční, profesionální nebo veřejné použití) od data nákupu a za podmínek běžného používání a pravidelné údržby se terasové profily, ploty a zábradlí z kompozitního dřeva Silvadec®️ nebudou štěpit a nedojde k jejich konstrukčnímu poškození z důvodu napadení houbami, dřevokazným hmyzem a termity. Viz podmínky použití (terasaplot). Obklad má záruku 10 let: viz podmínky použití (obklad).

Inovativní, kompletní řady a velký výběr barev a provedení

Silvadec je výrobce kompozitního dřeva, který vyvinul se svými týmy R&D širokou škálu výrobků.

Tato dynamická a inovativní společnost stále investuje do výzkumu a vývoje v zájmu kvality kompozitního dřeva, jeho designu a koncepce nových řešení zařízení venkovního prostoru.

Neustálým vývojem se přizpůsobuje potřebám náročného trhu a nabízí širokou škálu terasových prken, plotů, zábradlí a obkladů, které odpovídají novým trendům v oboru dekorací.

Dostupné výrobky a servis nablízku

Silvadec produkty jsou dostupné napříč Evropou. Mnoho předních prodejců a velkoobchodníků dřevěných a stavebních materiálů nabízí Silvadec® kompozitní výrobky. Prosím zavolejte nám a najdeme pro Vás distributora ve Vašem okolí! Jsou schopni Vám poradit a doporučit nejlepšího montážnika.

Silvadec udělá vše co je v jeho silách poskytnout Vám nejpřesnější informace jak zdokonalit Vaš venkovní projekt použitím našich výrobků.

Eko-management a ekologicky odpovědné výrobky

Společnost Silvadec uskutečňuje ekologicky odpovědnou politiku a splňuje přísné normy pro životní prostředí. Naše technologie výroby spočívá v recyklaci certifikovaného dřeva pocházejícího z lesů pěstovaných podle zásad udržitelného rozvoje. Naše výrobky jsou 100% recyklovatelné a neuvolňují žádný toxický produkt.

Silvadec tedy vyrábí z dřevěných špon a pilin kompozitní materiál, který se vyznačuje vlastnostmi podobnými, jaké má exotické dřevo. Bojuje tak svým způsobem proti odlesňování a klade své kompozitní dřevo Silvadec® jako místní a ekologickou alternativu. Výrobky Silvadec tak vyhovují projektům HQE

V roce 2014 tedy společnost získala certifikaci ISO14001 jako dodatečnou záruku svého závazku v oblasti ochrany životního prostředí zaručující proces neustálého zlepšování s cílem snížit vlastní dopad na životní prostředí.

V roce 2017 získala spoleènost Silvadec nejvyšší známku, jaká kdy byla radou Singapore Green Building Council (SGBC) nìjakému výrobci kompozitního døeva udìlena.

Silvadec: francouzský výrobce kompozitního dřeva, průkopník a lídr na evropském trhu, partner pro venkovní prostory pro život